Şüşə qapı aksesuarları

Şüşə qapı aksesuarları
"Şüşə qapı aksesuarları"

BRENDİ SEÇİN


BOX (şüşədən profilə)

Komplektə şüşə qapı üçün məntəşələr və şüşə qapı kilidi daxildir. Bu komplekt şüşədən profilə olan proyektlər üçün nəzərdə tutulub. Şüşə qapı məntəşələrinin və kilidin kəsimi standart olmalıdır. 

BOX (şüşədən şüşəyə)

Komplektə şüşə qapı üçün məntəşələr və şüşə qapı kilidi daxildir. Bu komplekt şüşədən şüşəyə olan proyektlər üçün nəzərdə tutulub. Şüşə qapı məntəşələrinin və kilidin kəsimi standart olmalıdır. 

Şüşə qapının alt məntəşəsi LADOR LA 10G

Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Şüşə qapının alt məntəşəsi LADOR LA 10K

Şüşə qapı üçün alt məntəşə (şüşə qapı pompa ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması uzunsovdur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Şüşə qapının alt məntəşəsi LADOR LA 10

Şüşə qapı üçün alt məntəşə (şüşə qapı pompa ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması uzunsovdur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Şüşə qapının üst məntəşəsi LADOR LA 20

Şüşə qapı üçün üst məntəşə (üstdən digər məntəşə ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Şüşə qapı üçün PİM LADOR LA 35

Üst məntəşə (üstdən profilə birləşir profil-şüşə). Birləşməsini forması yumrudur. Bir cür rəngdə satılır: mat.

Şüşə qapının üst məntəşəsi LADOR LA 30

Şüçə qapı üçün üst məntəşə (üstdən birləşir şüşə-şüşə). Birləşmə forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Şüşə qapı üçün üst məntəşə LADOR LA 40

Şüşə qapı üçün Г-formalı üst məntəşə (üstdən birləşir şüşə-şüşə). Birləşmə forması yumrudur.

Şüşə qapı üçün alt kilid LADOR LA 50

Şüşə qapı üçün kilid. Qapının alt və üst hissəsinə quraşdırılir. Barelsiz satılır. . Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

PT 10

Şüşə qapı məntəşəsi

PT 20

Şüşə qapı məntəşəsi

US 10

US 10

PT 24

PT 24