Şüşə qapı üçün PİM LADOR LA 35


Brend


Rənglər


Paylaş

Üst məntəşə (üstdən profilə birləşir profil-şüşə). Birləşməsini forması yumrudur. Bir cür rəngdə satılır: mat.

İstehsalçı:
................................................................................
Lador