Şüşə qapı qolları

Şüşə qapı qolları
"Şüşə qapı qolları"

BRENDİ SEÇİN


Lador LH 010 (500 mm)Model: LH  010
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:1500 B:860 C:Ф38), (A: 1500 B:1200 C:Ф32),(A: 1000 B:800 C:Ф32), (A: 1000 B:800 C:Ф25), (A: 700 B:300 C:Ф32), (A: 700 B:300 C:Ф25),(A: 500 B:300 C:Ф32), (A: 500 B:300 C:Ф25).

Lador LH 024Model: LH  024
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Qarışıq
•Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)

Lador LH 103Model: LH - 103
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)

Lador LH 104Model: LH - 104
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Qarışıq 
•Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)

Lador LH 112Model: LH - 112
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Qarışıq 
•Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)

Lador LH 129Model: LH - 129
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Parlaq
•Ölçüləri: (A: 450 B:418 C:Ф32)

Lador LH 178Model: LH - 178
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Parlaq
•Ölçüləri: (A: 330 B:300 C:Ф32)

LH 300Model: LH - 300
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A: 1500 B:1125 C:Ф35)

LH 100

Material: Paslanmaz polad

Lador LH 188Model: LH - 188 
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Parlaq
•Ölçüləri: (A: 2000 B:1125 C:Ф35), (A: 300 B:275 C:Ф25).

Lador LH 003

Material: Paslanmaz polad

Rəng: Qarışıq

Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)

Lador LH 020

•Material: Paslanmaz polad

•Rəng: Mat, parlaq 

•Ölçüləri: (A:300 B:275 D25*13), (A:300 B:275 D25*25), (A:600     B:575 D30*30), (A:1000 B:962 D25*25), (A:1000 B:962 D25*38).

Bu brendə uyğun məhsul yoxdur.

Bu brendə uyğun məhsul yoxdur.