LA 35


Brend

Lador


Rənglər


Paylaş

Üst məntəşə (üstdən profilə birləşir profil-şüşə). Birləşməsini forması yumrudur. Bir cür rəngdə satılır: mat.

İstehsalçı:
................................................................................
Lador

Oxşar məhsullar